Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị trấn Kép

Lạng Giang, Bắc Giang
3880661
c12kep.lg@bacgiang.edu.vn